'Bernhard' genomineerd voor Grote Geschiedenis Prijs 2010; inmiddels ruim 50.000 ex verkocht & meer nieuws over Armgard

Afgelopen week werd bekend dat Bernhard. Een verborgen geschiedenis genomineerd is voor de Grote Geschiedenis Prijs 2010. Deze prijs, een initiatief van de Volkskrant, Historisch Nieuwsblad en de NPS/VPRO, zal in oktober voor de vierde keer uitgereikt worden. In de ruim drie maanden sinds Annejets laatste boek op Soestdijk werd gepresenteerd, is het inmiddels drie keer herdrukt en zijn er ruim 50.000 exemplaren van verkocht.


27-06-10

Ondertussen blijven de lezersreacties binnenstromen. Eén van de meest opmerkelijke is die van de heer Bredenhoff uit Zwolle, die een kopie uit een Duits onderzoek toevoegde waaruit blijkt dat Bernhards moeder het nazi-regime in 1937 herhaaldelijk om financiële steun heeft gevraagd. Deze informatie staat in schril contrast met de politieke houding die Bernhard haar - met name in E.J.H. Schrage’s Zur Lippe Biesterfeld - prinses Armgard, prins Bernhard en hun houding tegenover nazi-Duitsland (2004) - toedichtte, maar sluit aan op het beeld van de familie zoals dat door Annejet in haar boek wordt geschetst. 
Voor meer details: zie de rubriek Flessenpost.