'Bernhard' ook in Oranjegezinde kring positief ontvangen

Ook in het traditioneel meest koningshuisgezinde deel van de natie is Annejets boek opvallend positief ontvangen, ondanks het feit dat uit het boek duidelijk wordt dat Bernhard op verregaande manier heeft getracht de werkelijkheid naar zijn hand te zetten. ‘Voor Oranjeminnende Nederlanders zijn dat harde conclusies’ schrijft Wil Hulsman in het Reformatorisch Dagblad, ‘maar Van der Zijl onderbouwt ze veelal overtuigend met vondsten in (Duitse) archieven.’ Ook Willem Bouwman in het Nederlands Dagblad beoordeelt het boek met instemming. Hij noemt het ‘een goed gedocumenteerde bijdrage aan een van de markantste figuren uit de geschiedenis van het Huis van Oranje’.


22-03-10

De laatste recensie was tegen het zere been van een aantal lezers dat van mening was dat er überhaupt geen aandacht geschonken diende te worden aan een studie die het Oranjehuis in een minder positief daglicht zou kunnen stellen: ‘..  al zou het allemaal waar zijn, moet dat dan naar buiten worden gebracht?’ Het antwoord van de krant, zoals hoofdredacteur Peter Bergwerff dat gaf in zijn hoofdredactioneel commentaar van 13 maart, was duidelijk: ‘Ja, dat moet. Dat is de taak van een krant – ook van een christelijke krant.’ Waardering voor het staatshoofd houdt volgens hem niet automatisch een romantisering van het vorstenhuis in. In de woorden van Bergwerff: ‘In lijn met de Bijbelse werkelijkheidsopvatting sluiten wij onze ogen niet voor de minder mooie of ronduit slechte kanten ervan. Wij achten ons geroepen een waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid te schetsen dan wel te ondersteunen. De geschiedenis vertekenen of mooier voorstellen dan zij was – met welke goede bedoelingen dan ook - is ten diepste in strijd met het spreken van de waarheid waartoe de Bijbel oproept. Dat moet een christelijke krant niet willen.’